Skip to: Site menu | Main content


LANTERNINEN är en hobbybutik som är specialiserad enbart på byggsatser inom den modernare, civila sjöfarten. Det innebär såväl yrkessjöfart som fritidsbåtar, från år ca. 1900 och fram till dagens datum.
Sortimentet innehåller både plast- och träbyggsatser.

Ambitionen är att Du skall kunna hitta det mesta i modellväg inom den här specifika nischen hos LANTERNINEN.

Alla artiklar finns inte alltid på lager så du måste ibland räkna med lite längre leveranstider.
Lim, färg och utrustning för ev. RC inbyggnad ingår inte i byggsatserna från LANTERNINEN.


Nyheter i butiken:

Klicka på bilderna nedan för mer information om byggsatserna.


SSRS

Enklare skrovbygge för nybörjaren

600

Att bygga ett perfekt träskrov är en av de större utmaning- arna i ett båtmodellbygge. Några tillverkare har därför tagit fram en serie modeller som förenklar skrovbyggandet Konstruktionen innebär att man bygger skrovet i två sepa-
rata halvor. Efter slipning och målning sammanfogas dessa till en enhet: ett färdigt skrov.
Metoden gör att dessa modeller är väl lämpade som instegs-modeller för den som inte provat på ett träbåtsbygge tidigare.

I LANTERNINENs sortiment hittar du f.n 2 modeller som byggs enligt den här metoden: NORDEN från Billing Boats
och SOLÖ RUFF från Nordic Class Boats.

NordenSolö


Tålamod är nästan det enda Du behöver.

Det krävs inte några speciella färdigheter för att börja bygga fartygsmodeller. Du behöver bara tänka på att välja en startmodell som motsvarar dina kunskaper.

Jag har försökt underlätta valet genom att dela in bygg-satserna enligt de 4 svårighetsgrader som Billing Boats använder.
Naturligtvis är en sådan indelning inte någon absolut sanning men den kan förhoppningsvis fungera som en vägledning.

Kom bara ihåg; en plastmodell är alltid avsevärt mycket enklare att bygga än en trämodell, även om dom är märkta med samma svårighetsgrad.
Tug

Grönt fält indikerar att en byggsats som har en enklare konstruktion och kan
väljas av den som aldrig provat fartygsbygge tidigare. Men de flesta byggbesk-rivningarna är ofta på engelska och även den enklaste modellen kan ta många timmar att bygga. En modell blir aldrig klar på en kväll.


En modell med blått fält kan väljas av den som inte påbörjar bygget av sin allra första fartygsmodelll. Du kanske har byggt några modeller tidigare. Byggsatserna i den här kategorin har en enkel konstruktion men erbjuder lite större utmaningar än nybörjarmodellen.


Byggsatserna med rött fält väljs av dom som redan har några fartygsmodeller i sitt CV. En hel del av detaljarbetet får Du göra själv.
Här är åker vi i den svarta pisten vilket innebär stora och komplicerade modeller. Byggsatser för den erfarne och mer fingerfärdige modellbyggaren. Här finns gott om utmaningar och mycket arbete innan allt är färdigt.

Saknar Du något ?

Dina synpunkter är viktiga eftersom det hjälper mig i min strävan att bli bättre. Har Du idéer eller tips till LANTERNINEN är du välkommen med ett mail
Om Du inte skulle hitta vad Du söker är Du självklart välkommen att höra av Dig med en förfrågan - även båtmodeller som ligger utanför ordinarie sortiment kan jag kanske plocka hem speciellt för Din räkning.